Páxinas

30/11/13

O CABALIÑO DE MAR

Un animal con características moi diferentes ao resto dos peixes:

          

OS ARTRÓPODOS

Unha clase de invertebrados que se caracterízan por ter extremidades articuladas e exoesqueleto:

                     

OS MOLUSCOS

Uns con cuncha e outros sen ela, uns acuáticos e outros terrestres, outra clase de invertebrados:

                         

25/11/13

ANIMAIS VERTEBRADOS

ALIMENTOS ENERXÉTICOS

             

ALIMENTOS CONSTRUTORES

Tamén chamados formadores ou plásticos...

           

ALIMENTOS REGULADORES

Tamén chamados protectores...      

            

03/11/13

A VISTA NOS ANIMAIS

                             

01/11/13

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é a capacidade que debemos ter os seres humanos para progresar sen perxudicar nin o noso medio, a terra, nin a todos os seres que a habitamos. 
Interesante documental: Ultimatum evolutivo (vía BlogSOStenible)